Plebania

Walencik wpada na plebanię, błaga Antka o pomoc, ponieważ nasłano na niego komornika. Antek nie wie jednak, jak mu pomóc. Komornik przychodzi na posterunek. Przynosi wyrok sądu nakazujący egzekucję należności przez zajęcie majątku. Ponieważ Wa