Plebania

Heniek przychodzi do domu seniora po rzeczy pana Stanisława, które chce przekazać do PCK. Znowu spotyka się z Magdą. W szkole Antek rozmawia z Olą. Nawiązuje do wczorajszej rozmowy o poście, stara się przekonać ją do zmiany postępowania. Ola jednak twierdzi, że ma świadomość strasznego grzechu, za który musi odpokutować. Heniek rozmawia ze swoim przełożonym, księdzem Tomaszem, w kościele w Hrubielowie. Tomasz dowiedział się, że Heniek zbyt często przebywa w towarzystwie Magdy i przestrzega wikarego przed pokusami. Podkreśla, że księża muszą być dwa razy bardziej cnotliwi niż inni. Antek rozmawia z dyrektorką szkoły, czuje się bezradny wobec Oli. Wspólnie postanawiają porozmawiać z matką dziewczynki.