Plebania

Wanda ze Zbyszkiem odwiedzają doktora Blumentala. Radzą się lekarza, co robić w sytuacji, gdy obydwoje są nosicielami genu wywołującego mukowiscydozę. Doktor udziela im wszelkich informacji dotyczących choroby. Jest wprawdzie 75 % szans, że dziecko urodzi się zdrowe, ale decyzję muszą podjąć sami. Czekając na wizytę u biskupa, Adam z Heniem rozmawiają na temat donacji - dobrowolnego oddania ciała po śmierci Akademii Medycznej. Adam chce rozpropagować akcję donacyjną, potrzebuje jednak na to zgody biskupa. Natomiast Heniek prosi biskupa o pozwolenie na skorzystanie z akt IPN - u. Chodzi o jego ojca. Biskup podejrzewa, że Henio chce się mścić. Czy udostępni Heniowi akta?