Plebania

Wzburzona Sandra dzwoni do Tracza z pytaniem, co Irka Tosiek robi u niego w domu. Janusz odpowiada spokojnie, że jest jego asystentką. Sandra jest o nią zazdrosna. Janusz tłumaczy jej, że Irka znalazła się trudnej sytuacji, jej mąż jest w więzieniu,