Plebania

Magda przeprasza proboszcza, za to że zwątpiła w jego niewinną przeszłość. Ksiądz namawia ją, by przejrzała jego teczkę zawierającą donosy i raporty. Dziewczyna odmawia, bo wierzy mu na słowo. Stanisław oskarża proboszcza o zniszczenie jego życia. Pr