Plebania

Magda przeprasza proboszcza, za to że zwątpiła w jego niewinną przeszłość. Ksiądz namawia ją, by przejrzała jego teczkę zawierającą donosy i raporty. Dziewczyna odmawia, bo wierzy mu na słowo. Stanisław oskarża proboszcza o zniszczenie jego życia. Proboszcz zaprzecza, a na dowód pokazuje Stanisławowi swoją teczkę. Z dokumentów wynika, że proboszcz był tylko figurantem, którego rozpracowywały Służby Bezpieczeństwa. Twierdzi, że nigdy na nikogo nie doniósł, a władze uniemożliwiły mu robienie doktoratu w Rzymie. Stanisław przeprasza proboszcza za niesłuszne oskarżenia. Próbuje też dociec, kto był prawdziwym donosicielem. Proboszcz zniechęca go. Do restauracji Krystyny przychodzi Machejko. Ku zdziwieniu wszystkich deklaruje, że do końca postu nie będzie pił alkoholu. Irka przyznaje się Krystynie, że przyjęła propozycję Tracza. Heniek ponownie przychodzi do domu seniora. Po miłej pogawędce z Magdą, odwozi proboszcza do Tulczyna. Proboszcz ulega namowom Henia i pokazuje mu swoją teczkę.