Plebania

Po porannej mszy w kościele, Kurkowa zwierza się proboszczowi, że syn w sądzie przyznał się do winy. Skazano go na trzy lata. Żali się, że Mulakowie nie pozwolili jej odwiedzić Justyny w szpitalu. Kurkowa przyznaje jednak, że mieli do tego prawo. Chc