Plebania

Kurkowie i Mulakowie spotykają się w sądzie pod salą rozpraw. Kurek zerka z nienawiścią na Mulaków. Kurkowa stara się go uspokoić. Do Tracza przychodzi Irka. Próbuje dowiedzieć się, skąd pochodzi umowa sprzedaży domu. Janusz twierdzi, ż