Plebania

Proboszcz i Magda przyjeżdżają do Biskupa w sprawie domu seniora. Zbyszek je kawalerskie śniadanie w świetlicy. Jest skacowany. Wanda przychodzi do świetlicy, prosi Zbyszka, żeby się jeszcze raz poważnie zastanowił w sprawie dziecka. Po wysłuchaniu r