Plebania

Po mszy wikary podchodzi do modlącego się Korońskiego, informuje go, że Lidka nocowała u jego matki w Hrubielowie i chce się spotkać z rodzicami. Koroński jest szczęśliwy, że córka się odnalazła, ale obawia się tego spotkania. Uważa, że Lidka