Plebania

Przed szkołą Duśka i Marieta, wyśmiewają się z biednie ubranej Lidki. Filmują dziewczynę telefonem komórkowym. Lidka wyjmuje żyletkę i grozi koleżankom. Lidka wałęsa się bez celu po Hrubielowie. W końcu zbliża się do swojego domu. Zatrzymuje s