Plebania

Do domu seniora przyjeżdża z polecenia biskupa jego sekretarz na wizytację. Przegląda księgi rachunkowe. Zauważa braki faktur w dokumentacji od czasu świąt. Magda tłumaczy, że kupowała produkty po niższej cenie, bezpośrednio od gospodarzy, inaczej ni