Plebania

Na plebanię podczas świątecznego śniadania przychodzi Zygmunt, prosi proboszcza o rozmowę w sprawie domu seniora. Janusz z Sandrą wracają z zagranicznej podróży. W domu Tracza nie odczuwa się świątecznego nastroju, lodówka świeci pustk