Plebania

Magda odwiedza Rafała w sklepie Grzybów. Przy okazji kupuje cukierki dla pani Bogusi, którą się opiekuje w domu seniora. Do kancelarii proboszcza przychodzi Grzybowa, pokazuje księdzu widokówkę z Ciechocinka od męża. Jest przeko