Plebania

 prosi ich o odpowiedzialną, przemyślaną decyzję. Do pokoju obrad wchodzi Iza z dziećmi...
Na posterunek przychodzi Mateusz z informacją, że młodzi znaleźli staruszkę, która cierpi na zanik pamięci. Nie mogą ustalić jej tożsamości. Prosi więc ojca o pomoc.
Po głosowaniu Sandra przekazuje urnę komisji, wyjmując delikatnie szpilkę ze ścianki urny. Jaki jest werdykt?