Plebania

 Prosi księdza o dyskrecje. Wyrzuciła z domu Grzyba, gdyż dostała dowód jego zdrady - film z udziałem Kory i Grzyba w dwuznacznej sytuacji. Proboszcz namawia Grzybową, żeby przebaczyła mężowi zdradę. Grzyb pomieszkuje u Zbyszka w świetlic