Plebania

 Prosi księdza o dyskrecje. Wyrzuciła z domu Grzyba, gdyż dostała dowód jego zdrady - film z udziałem Kory i Grzyba w dwuznacznej sytuacji. Proboszcz namawia Grzybową, żeby przebaczyła mężowi zdradę.
Grzyb pomieszkuje u Zbyszka w świetlicy. Jedzą razem śniadanie. Zbyszek namawia kolegę, żeby spróbował wrócić do żony. W domu Tracza Karol wychwala walory Zofii. Twierdzi, że jest ona wulkanem kobiecości, niezwykle szlachetną i wrażliwą kobietą. Karol prosi Tracza o kieszonkowe.