Plebania

 który należy do administracji i podlega proboszczowi. Proboszcz nakazuje Machejce jak najszybciej zgłosić sprawę na policję. Na posterunku trwa dochodzenie w sprawie podłożenia bomby w szkole. Dyrektorka przynosi policji anonimowy list o