Plebania

Wikary spotyka Samantę przed kościołem. Kobieta wyznaje księdzu, że nie potrafi być blisko z Kostkiem. Kostek jest zdziwiony, że Małgosia poszła rano do kościoła, nic mu nie mówiąc. Czyżby była aż tak pobożna? Osa zaprasza chłopaka na męskie ś