Plebania

Tracz wybiera się do Piętaka. Wypytuje o niego Celinę. Manipulowanie ludźmi to jedyna rozrywka, która go jeszcze bawi. Namawia Piętaka do pomocy przy forsowaniu swoich projektów w radzie gminy. Piętaka nie interesują jednak posiedzenia