Plebania

Tracz wybiera się do Piętaka. Wypytuje o niego Celinę. Manipulowanie ludźmi to jedyna rozrywka, która go jeszcze bawi. Namawia Piętaka do pomocy przy forsowaniu swoich projektów w radzie gminy. Piętaka nie interesują jednak posiedzenia rady, chce zrezygnować z funkcji radnego. Musi dbać o własne zdrowie. Przed wyjściem Janusz odbiera od Sylwii bukiet róż i roztacza przed nią wizję wspólnego interesu. Prosi, żeby namówiła męża do zastanowienia nad jego propozycją.