Plebania

Jurek modli się w kościele. Wychodząc, spotyka Osę, który chce go odciążyć w sprawach związanych z prowadzeniem ośrodka. Jurek woli jednak sam zająć się pracą. Mieszkańcy plebanii rozmawiają o Irce i Jurku. Proboszcz opowiada im o decyzji Irki