Plebania

Antek czyta list od biskupa o Świętym Andrzeju Boboli. Proboszcz przypomina mu, że takie listy czyta się w niedzielę, a nie w dzień poprzedni, kiedy jest mniej ludzi. Antek jest bardzo zainteresowany świętym. Jurek budzi się ze strasznym kacem. Saman