Plebania

Tosiek radzi Jurkowi, żeby wziął adwokata od spraw rozwodowych. Żona ma prawo zażądać połowy wartości ośrodka wypoczynkowego. Jurek jest przekonany, że Irka tego nie zrobi. Hania, nie uzgadniając swojej decyzji z mężem, podejmuje pracę barmanki w gos