Plebania

Ksiądz wikary ma problem z napisaniem kazania na mszę w rocznicę śmierci papieża. Antek ma wyrzuty sumienia, że w prima aprilis nabrał siostrę Teklę. Jego żart nie był zbyt przemyślany i mógł ją zdenerwować. Proboszcz jest zły na swego podwład