Plebania

Ściągając Cieplaka do Tulczyna, Tracz daje mu broń przeciw Krystynie. Może on teraz na rozprawie rozwodowej przedstawić dowody, że żona ma kochanka, i domagać się odebrania jej praw do Kasi. Tracz jednak jest przekonany, że siostra proboszcza odwoła