Pierścień i róża

Do zamku, w królestwie Paflagonii, przyjeżdża poselstwo z Krymtatarii. Minister Mrukiczo odczytuje list, w którym jest zapowiedź rychłego przyjazdu następcy tronu Krymtatarii, księcia Bulbo, aby za przyzwoleniem króla Walorozo XX