Pielęgniarki

Lekarze rozpoczynają wyścig z czasem, ratując troje nieprzytomnych młodych ludzi, znalezionych w bardzo złym stanie w parku. Pacjentka z chorobą Alzheimera wraca na oddział; w ślad za nią pojawia się jej przemęczona córka.