Pielęgniarki

Na oddział trafia młoda kobieta z silnymi bólami brzucha. Okazuje się, że odpowiada za to krwawiący wrzód trawienny, zwykle łatwy do zoperowania.