Pielęgniarki

Niepewna siebie Aino próbuje trzymać się Nikiego. Dziecko w złym stanie zdrowia zostaje przewiezione do szpitala i rozpoczyna się pilne poszukiwanie nowego serca. Umierający Casimir daje Aino siłę do przeciwstawienia się Nikkemu. Stan dziecka