Pielęgniarki

Ofiary wypadku samochodowego próbują poradzić sobie z wielką tragedią. Podobnie jest z Iiris. Lenitę odwiedza policja.