Pielęgniarki

Na oddział trafia 5-letni Elias. Ma trudności w oddychaniu, a jego skóra jest sina. Dziadkowie, u których chłopiec przebywał, nie wiedzą, co mogło zaszkodzić wnukowi.