Pięć gwiazdek

Siostry spotykają się, aby rozwiązać hotelowe problemy. Nie mogą jednak dojść do porozumienia. Lucho wciąż jest zły na Carlę, która kilkukrotnie próbuje się do niego zbliżyć, ale on traktuje ją z dystansem. Virginia błaga Javo, by nie odchodził. Przygnębiony mówi jej, że nigdy nie będą razem, pomimo tego, jak bardzo ją kocha.