Pięć gwiazdek

Ignacio zakłada swoje biuro w hotelu, aby lepiej kontrolować sytuację na miejscu czym wzbudza podejrzenia innych. Carla stawia siostry w szachu. Zbiera pracowników i korzystając z atmosfery podejrzeń krytykuje publicznie Javo. Manuel, Mariano,