Paradoks

W hotelu zastrzelono człowieka. Na miejscu przestępstwa od razu zjawiają się funkcjonariusze wywiadu utrudniający śledztwo Kaszowskiemu... Dochodzi do prawdziwej próby sił.