Panna z mokrą głową

Sytuacja rodziny Borowskich staje się coraz bardziej dramatyczna. Irenka próbuje znaleźć pracę, ale w nędznej mieścinie nie ma zajęcia dla kilkunastoletniej panny bez żadnych kwalifikacji. Poczciwy doktor Lipień ucieka się do różnych fo