Ogniem i mieczem

Rzędzian, Wołodyjowski i Zagłoba ratują Helenę. W drodze napadają na nich Tatarzy. Rzędzian ucieka z Heleną. Zaczyna się oblężenie Zbaraża.