Oficerowie

Ala i Sznajder dostają się do domu Kondei przebywającego w tym czasie w szpitalu. Odkrywają sejf, w którym spodziewają się znaleźć cenne dokumenty, nie potrafią jednak go otworzyć. Ekipa TV Max przyjeżdża do więzienia, by zarejestrować zwierzenia Granda. W celi zastają przedstawicielkę wytwórni filmowej... Czy kobieta jest tą, za kogo się podaje? Dla większego bezpieczeństwa Aldona proponuje Alicji, żeby zamieszkała w mieszkaniu Kruszona, nie wyjaśnia jednak, gdzie on sam przebywa. Kaliński odwiedza dom Bogdanowicza. Matejewski odnajduje tam sprzęt do podsłuchu. Alicja i Sznajder po nieudanej próbie wyciągnięcia wiadomości od Kondei wracają do jego mieszkania...