Nowa

Zaginał młody chłopak, Kamil Rogalski. Jego telefon nie odpowiada. Matka zgłosiła zaginięcie. Ada i Wolski zbierają informacje o rodzinie Rogalskich i Kamilu. Ojciec Kamila prowadzi sieć restauracji, zeznaje, że był szantażowany przez burmistrza. J&o