Niewierność

Emma zleca Lindzie dalsze śledzenie męża i jego kochanki, Candice. Pochłonięta swoimi problemami błędnie diagnozuje swojego pacjenta hipochondryka.