Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

W zaborze pruskim gimnazjalista Piotr Wawrzyniak dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie służył ojczyźnie jako kapłan. Wstępuje do seminarium duchownego, chociaż kocha piękną Matyldę Hauser.
W tym czasie biskupem Poznania i Gniezna jest Mieczysław Ledóchowski, który nie cieszy się sympatią rodaków. Prusacy wydają coraz więcej ustaw ograniczających działalność Kościoła i innych polskich instytucji państwowych. Księża mają zakaz kształcenia i prowadzenia szkół, zakaz śpiewania pieśni patriotycznych i celebrowania nabożeństw z okazji świąt narodowych. Biskup Ledóchowski odmawia zgody na takie prawa i zostaje aresztowany.