Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Nadchodzi rok 1848 – rok Wiosny Ludów. Na fali patriotycznych zrywów w Poznaniu powstaje Polski Komitet Narodowy. Naczelnym wodzem oddziałów powstańczych w Wielkopolsce zostaje mianowany Ludwik Mierosławski. Powstanie jednak upada. Młody naukowiec Hipolit Cegielski widzi, że zrywy zbrojne nie doprowadzą do wyzwolenia kraju...