Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Początek lat 40-tych XIX wieku. Policja pruska prowadzi dokładną inwigilację Polaków. W jej szeregach szybką karierę robi syn Andrzeja Frankowskiego, Ludwik, który nazwisko swe zniemcza na Franke. Nadchodzi listopad 1845 roku. W Poznaniu trwają przygotowania do zbrojnego powstania. Władze pruskie rozszyfrowują polską siatkę konspiracyjną, zaczynają się aresztowania. W tym samym roku umiera Karol Marcinkowski - lekarz, społecznik, wielki patriota. Jego pogrzeb zamienia się w manifestację ludu Wielkopolski.