Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Wicekanclerz zleca prof. Bernhardowi przejrzenie ksiąg polskich spółek; błędy w księgach pozwoliłyby na wyeliminowanie tych spółek z rynku. Piotr Frankowski pod wpływem Kasprzaka chce wziąć udział w rosyjskiej rewolucji. Zostawia Marynę w ciąży. Bogumił opiekuje się dziewczyną, proponuje jej małżeństwo „pro forma” i opiekę nad dzieckiem. Władze Prus zakazują Polakom budowy domów w Wielkopolsce, co powoduje protesty nawet tutejszych Niemców.