Nad rozlewiskiem

Niespodziewanie nad rozlewiskiem pojawia się biologiczny ojciec Broni, Jean-Pierre. Paula boi się, że odbierze jej ukochaną córkę.