Nad rozlewiskiem

Małgosia i Mirka leżą w szpitalu. Ich życiu nie zagraża na szczęście nic złego. W czasie pobytu w szpitalu wybaczają sobie dawne urazy.