Nad rozlewiskiem

Marysia oznajmia Konradowi, że zamierza przenieść się nad  rozlewisko. Basia z Tomaszem uzgadniają datę ślubu. Okazuje się, że również Ewa Stern i Piernacki wybrali ten dzień.