Młody Piłsudski

Józef Piłsudski przemierza Rosję w drodze na Sybir. W czasie podróży banda Mandżurów dowodzona przez Fenga okrada Ziuka z pieniędzy. W drodze na Sybir Ziuk spotyka Dżamila, bojownika kaukaskiego, z którym siedział razem w więzieniu w Irkucku. Razem próbują uciec z transportu, ale próba kończy się niepowodzeniem. W czasie dalszej drogi na zesłanie Dżamil broni młodego Piłsudskiego przed bandą Fenga. Zimowa podróż do Kireńska – miejsca zesłania, dobiega końca.