Mistrz i Małgorzata

Woland, ujęty dobrocią Małgorzaty, zwraca jej mistrza i pozwala obojgu zamieszkać razem w suterenie na Arbacie. Małgorzata czyta powieść ukochanego, a w niej Piłat, nie mogąc inaczej poprowadzić sprawy, zleca swemu agentowi zamordowanie donosiciela Judy z Kiriatu, który za trzydzieści tetradrachm wydał Sanhedrynowi Jeszuę. Procurator Judei otacza też opieką jedynego wiernego ucznia Jeszui - Mateusza Lewitę, który postanawia spisać własną wizję losów swego nauczyciela. Tymczasem Woland, poprzez swych pomocników, rozprawia się z zakłamanymi i obłudnymi krytykami literackimi. Niedługo potem odwiedza go wysłannik Jeszui.