Miłość w czasach wojny

Magdalena wraca do pracy w szpitalu i zamierza wyjść za Larbiego. Raquel w gorączce połogowej porywa swojego synka i ucieka z nim na morskie urwisko. Pilar usiłuje ratować oboje, ale udaje jej się uratować tylko dziecko. Gloria mści się na siostrze za to, że to ją Guillermo kocha. Susana budzi się po operacji i dowiaduje, że matka użyła szantażu wobec Fidela mówiąc mu, że jej córka jest w ciąży. Godzi się na wymuszony ślub.